Danh bạ số điện thoại các hãng Taxi ở Hà Nội

1 Hà Nội043 8535353
2Taxi CP043 8262626
3Taxi Sao Sài Gòn043 8313131 – 8212121
4Taxi Mai Linh043 8222666 – 8222555
5Taxi Mai Linh – Martiz043 9727272 – 8616161 – 8225666
6Taxi Thủ Đô043 8333333
7Taxi Hoàn Kiếm043 7161616
8Taxi HANOITOURIST043 8688888 – 9723946 – 8533403 – 5624614
9Taxi Ba Sao – Morning043 2202020 – 5573904 – 8574 574
10Taxi Vạn Xuân Martiz043 8222888
11Taxi Thanh Nga043 8215215
12Taxi Sao Việt043 2626262
13Taxi 37043 8373737
14Taxi 54043 8545454
15Taxi Phú Hưng043 2262626
16Taxi Hương Lúa043 8252525 – 8353535
17Taxi 52043 8525252
18Taxi Việt Thanh043 5636666
19Taxi Thành Hưng043 8733733 – 8731313
20Taxi Triệu Quốc Đạt043 8337338 – 6644748
21Taxi Nội Bài043 8868888
22Taxi Airport043 8733333
23Taxi Thế Kỷ Mới043 8734734
24Taxi V20043 8202020 – 9435108
25Taxi ABC043 7191919
26Taxi 12043 8212212
27Taxi 83043 8838383
28Taxi Hùng Vương043 2606060
29Taxi Cienco 8043 8555888
30Taxi City043 8222222
31Taxi Thu Hương043 8363636
32Taxi Gas043 9334455
33Taxi Đông Hà Nội043 8688902 – 04 868 8901
34Taxi Gas Petrolimex043 6282828
35Taxi Đường sắt043 8645645
36Taxi Phú Gia043 8767676
37Taxi Tải Giaỉ Phóng043 6367332
38Taxi Tải 43043 9714343
39Taxi Thành Lợi043 8551551
40Taxi Hoàng Hợp043 7181818
41Taxi vận tải Nội Bài043 8865615
42Taxi Hương Nam043 8373737 – 8627258 – 8627259
43Taxi V20043 8202020
44Taxi xe máy043 5626262
45Taxi Hoàn Thắng043 5736020
46Taxi Tây Hồ043 8454545
47Taxi Ngân Hà043 63636363
48Taxi Trường Tiền043 5121212
49Taxi chuyển phát nhanh043 7222377 – 047236759
50Taxi Vân Sơn043 7686990
51Taxi Tải An Thịnh043 7530000
52Taxi Tải Gia Đình043 9714343
53Taxi Minh Đức043 8555555
54Taxi Mỹ Việt043 7195983 – 047192004
55Taxi Mỹ đình043 8333888